Regulamin sesji

Regulamin sesji Angelika Bykowska Fotografia.

1. Rezerwując sesję zdjęciową, potwierdzasz zapoznanie się z niniejszym regulaminem i akceptujesz wszystkie jego punkty. Wszelkie późniejsze konflikty będą rozpatrywane na jego podstawie. Jest to jedyny zbiór zasad, który otrzymasz, unikam niepotrzebnego drukowania papierowych wersji. Na życzenie przesyłam całość w formie pliku PDF. Wszystkie poczynione ustalenia w formie określonej w punkcie 3 stają się wiążącą umową w momencie potwierdzenia rezerwacji sesji.

2. W przypadku zmian w regulaminie obowiązuje jego wersja z dnia rezerwacji sesji.

3. Większość sesji opiera się na standardowych pakietach. W przypadku sesji niestandardowych (inna ilość zdjęć, cena, czas i miejsce) ostatecznie wiążące są wszelkie konwersacje (SMS, messenger, Instagram direct, e-mail), w których ustalane są szczegóły. W wypadku ich braku sporządzamy krótką notatkę zawierającą te informacje zaakceptowaną przez obie ze stron.

4. W przypadku reportażu ślubnego, sesji komercyjnej na zlecenie firm i innych niestandardowych zleceń sporządzamy indywidualną umowę, zawierającą wszystkie potrzebne ustalenia, wykraczające poza ten regulamin. Obie ze stron otrzymują jednobrzmiącą kopię i potwierdzają akceptację jej punktów.

5. Kontaktując się ze mną, czy to w sprawie zapytania, czy konkretnego ustalenia szczegółów sesji zdjęciowej, potwierdzasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu kontaktu bezpośredniego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

6. Termin sesji zostaje na stałe zarezerwowany w momencie otrzymania przeze mnie zadatku, określonego na podstawie wielkości sesji (10% ustalonej kwoty całkowitej za sesję, nie mniej niż 100zł). Opłacony może być w postaci gotówki lub przelewu na konto tytułem „zadatek na poczet sesji zdjęciowej, (imię i nazwisko, data sesji)”. W przypadku nieotrzymania zadatku w przeciągu 3 dni roboczych od konsultacji termin zostaje zwolniony.

7. Zadatek jest opłatą bezzwrotną. Po wykonaniu sesji zostaje on odliczony od całkowitej ceny usługi.

8. Istnieje jednorazowa możliwość przesunięcia terminu sesji bez podania przyczyny, na podany przeze mnie kolejny wolny termin. Zmiana musi zostać ustalona, nie później niż 7 dni licząc od ustalonej daty. Brak takiej informacji lub niestawienie się w ustalonym dniu jest równoznaczne z niedotrzymaniem warunków umowy i skutkuje jej zerwaniem.

Zdarzają się pojedyncze przypadki, kiedy powyższy punkt może zostać nagięty, takie jak ciężka hospitalizacja lub ograniczenia związane z Covid-19, wymagam jednak wtedy jak najszybszego kontaktu z twojej strony.

9. W przypadku sesji plenerowej, jeżeli warunki pogodowe są mocno niesprzyjające i może skutkować to uszkodzeniem sprzętu, sesja zostaje przełożona na inną godzinę lub najbliższy wolny termin, w którym pogoda pozwoli na wykonanie zdjęć. Zmiana taka jest ustalana nie później niż 3 godziny przed wcześniej ustaloną godziną. Decyzję czy pogoda rzeczywiście uniemożliwia wykonanie usługi, podejmuję ja. Sytuacja ta nie wyklucza założeń z punktu 8.

10. W dniu wykonania sesji wymagam punktualności. Najlepiej stawić się na miejscu ok. 10 minut wcześniej. Wszelkie spóźnienia są odliczane od wcześniej ustalonego czasu wykonania sesji zdjęciowej. Nie stawienie się w tym czasie jest równoznaczne z zerwaniem umowy ze strony klienta.

11. Klient zobowiązuje się stawić na zdjęcia przygotowany i gotowy do działania. Wszelki czas poświęcony na ubieranie, makijaż, potrzeby fizjologiczne wlicza się we wcześniej ustalony czas wykonania sesji zdjęciowej. W wypadku korzystania z usług makijażystki zawartej w pakiecie czas ten zostaje proporcjonalnie wydłużony w momencie ustalania szczegółów usługi.

12. Wszelkimi uszkodzeniami sprzętu, rekwizytów, stylizacji i lokalu wynikającymi z działań uczestnika sesji lub osób towarzyszących zostaje obciążony klient. Jeżeli niemożliwa jest naprawa uszkodzonego sprzętu pokrywa on koszt zakupu nowego lub o równej wartości. W przypadku sesji, w których uczestniczy więcej osób (sesje grupowe, wesela), odpowiedzialność ponosi osoba kontaktująca się ze mną i czyniąca wszelkie ustalenia odnośnie sesji. Sprzęt, który jest wykorzystywany podczas robienia zdjęć, wart jest kilkadziesiąt tysięcy złotych, więc celem obu ze stron jest zachowanie go w formie, w jakiej był w momencie rozpoczęcia sesji. Wyjątkiem są przedmioty jednorazowego użytku lub zakupione przez klienta.

13. Przy sesjach stylizowanych dziecięcych zapewniam niezbędne akcesoria do scenki. Jeżeli jednak rodzic ma życzenie zawrzeć jakieś dodatkowe akcesoria musi skonsultować to ze mną. Każdy element scenki jest przygotowywany i dobierany tak, żeby tworzyć spójny kadr. Przedmioty jednorazowe jak prawdziwy tort, dodatkowe ozdoby są kupowane przez klienta.

14. Wybierając sesję zdjęciową u mnie, jednocześnie potwierdzasz zapoznanie się z moim portfolio, stylem wykonywania zdjęć, wyczuciem estetyki i sposobem obróbki w programie Photoshop lub Lightroom. Określa to jak mniej więcej wyglądać będzie gotowy produkt. W każdym momencie klient ma prawo zgłosić obiekcje lub sugestie, do mnie jednak należy decyzja czy nie odbiegają one od mojej wizji efektu końcowego i zostaną zastosowane.

15. Po wykonaniu sesji dokonuję wstępnej selekcji zdjęć. Nie później niż tydzień licząc od dnia wykonania, przesyłam zbiorczy plik PDF z wyselekcjonowanymi, nieobrobionymi ujęciami do wybrania. Spośród nich klient określa numery wybranych przez siebie zdjęć, w ilości określonej przed rezerwacją sesji, które później zostają obrobione do formy gotowego produktu. Po upływie tygodnia od dnia wysłania pliku i braku jednoznacznej decyzji ostatecznego wyboru dokonuję ja. Punkt ten nie dotyczy dużych sesji reportażowych oraz sesji lifestyle, tutaj końcowe ujęcia wybierane są przeze mnie.

16. Ujęcia zawarte w pliku PDF mają charakter poglądowy i służą jedynie do selekcji, każde opatrzone jest znakiem wodnym. Jest to niegotowy produkt i zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie i rozpowszechnianie ich przez klienta, w szczególności publiczne udostępnianie (media społecznościowe, strony internetowe, materiały drukowane). Nieprzestrzeganie punktu skutkuje natychmiastowym zerwaniem umowy ze strony klienta i powoduje zakończenie współpracy.

17. Klient otrzymuje gotowe zdjęcia w formie elektronicznej maksymalnie miesiąc kalendarzowy od dnia wykonania sesji. Wyjątkiem są duże sesje, w których przypadku czas ten wynosi 3 miesiące, chyba że indywidualna umowa zakłada inaczej. Istnieje możliwość otrzymania zdjęć lub ich części (w przypadku dużej ilości, musi być fizyczna możliwości dokonania obróbki w tym czasie) w szybszym terminie. Opcja taka jest dodatkowo płatna.

18. Podczas sesji wykonuję dużą ilość zdjęć, część jest odrzucana podczas wstępnej selekcji. Klientowi oddaję jedynie zdjęcia obrobione, które stają się gotowym produktem, w ilości ustalonej podczas rezerwacji terminu. Istnieje możliwość otrzymania dodatkowych ujęć, w cenie określonej w cenniku, nawet w późniejszym terminie. Surowe pliki przechowuję miesiąc kalendarzowy, licząc od dnia oddania gotowych zdjęć w formie elektronicznej. Gotowe, obrobione zdjęcia są przechowywane pół roku. Wyjątkiem są zdjęcia wykorzystywane przeze mnie w celach promocyjnych.

19. Klient podczas wykonywania sesji określa czy wyraża dobrowolną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach marketingowych, w wybranym przez siebie stopniu poprzez formularz na stronie bykowskafoto.pl/rodo/ . Wyjątek stanowią sesje promocyjne, w których przyznawana jest zniżka w zamian za udzielenie zgody do publikacji. Tutaj warunki są ustalone z góry, w momencie rezerwacji sesji i zgoda jest obowiązkowa.

20. Zgodnie z postanowieniami ustawy RODO, klient ma prawo odwołać zgodę na wykorzystanie wizerunku. Jest to równoznaczne z wycofaniem pozwolenia na publiczne jego dalsze udostępnianie. Nie wpływa to jednak na kopie już wykorzystane lub nieudostępniane publicznie.

21. Zgodnie z ustawą o prawach autorskich, niezależnie od zawartej umowy autorem zdjęć pozostaję zawsze ja. Możliwe jest częściowe zbycie praw do wykorzystania gotowych zdjęć na rzecz klienta, jednak wszelkie prawa autorskie do dzieła pozostają po stronie twórcy. Jakiekolwiek korzyści wynikające z praw autorskich należą się fotografowi, tak długo jak ten nie zrzekł się praw do dzieła lub nie upłynął czas określony w wyżej wymienionej ustawie. Wszelkie wykorzystanie komercyjne i zarobkowe musi być ustalane wcześniej ze mną i wymaga mojej zgody.

22. Po wykonanej sesji możliwe jest otrzymanie zdjęć w formie innej niż elektroniczna. Jeżeli nie jest to ujęte w zakupionym pakiecie, wymaga to dodatkowej opłaty. Tyczy się to odbitek drukowanych, albumów, fotoobrazów i innych fotoakcesoriów. Zastrzegam sobie wybór wykonawcy i ostatecznej formy wykonania. Fizyczne nośniki odbierane są osobiście przez klienta w miejscu wcześniej ustalonym lub wysyłane pocztą / kurierem. Koszt wysyłki podany przy zamówieniu pokrywa w tym wypadku klient.

23. Fizyczne nośniki oddawane są w terminie późniejszym niż forma elektroniczna. Z uwagi na korzystanie z usług wykonawców zewnętrznych, czas ten ustalany jest indywidualnie. Wszelkie faktury i rachunki od dostawców są rozliczane przeze mnie.

24. W fotoakcesoriach jak albumy wykorzystywane są gotowe ujęcia wykonane podczas sesji. Istnieje możliwość wykonania albumu ze zdjęciami dostarczonymi przez klienta, za dodatkową opłatą. Warunkiem jest jednak dostarczenie plików w formacie umożliwiającym wydruk w dobrej jakości, najlepiej pliki JPG. Minimalna rozdzielczość jest zależna od formatu albumu.

25. Ceny poszczególnych pakietów są cenami brutto. Decydując się na sesję u mnie, klient płaci nie tylko za te kilka godzin robienia zdjęć. Zalicza się do tego również konsultacja, podczas której ustalamy szczegóły sesji, przygotowanie koncepcji, stylizacji, później czas poświęcony na selekcję, obróbkę zdjęć i zamawianie fizycznych nośników. Kolejną nienamacalną rzeczą ujętą w cenie usługi jest moje doświadczenie i umiejętności. Jestem zawodowym fotografem, prowadzę firmę i opłacam składki, szkolenia, inwestuję w profesjonalny sprzęt, który umożliwia mi zachowanie najwyższej jakości usługi. Ceny ustalane są z uwzględnieniem wszystkich tych punktów i nie podlegają negocjacji.

26. Istnieje możliwość stworzenia indywidualnej oferty, dopasowanej do nietypowych wymagań klienta, bądź pakietów łączonych. Nie ma jednak możliwości pomniejszania gotowych już pakietów. Najniższe pakiety to minimum, przy którym opłaca mi się poświęcać czas na wykonanie usługi.

27. Sesje plenerowe i sesje w domu klienta wykonuję na terenie miasta Szczecin i w odległości do 30 km od centrum miasta. Dojazd na miejsce sesji jest wtedy wliczony w cenę usługi. Jeżeli jest to miejsce niedostępne dla komunikacji miejskiej i akurat mój partner nie ma możliwości mnie zawieźć, klient zobowiązuje się odebrać mnie z wcześniej ustalonego miejsca i odwieźć z powrotem po sesji.

28. W przypadku sesji poza obszarem Szczecina możliwy jest mój dojazd, jednak każdy taki przypadek ustalam indywidualnie. Jeżeli dojdziemy do porozumienia, do ceny sesji doliczany jest koszt dojazdu wynoszący 1 zł/km licząc najkrótszą możliwą do przejechania trasą. Jeżeli nie mam możliwości dojechać samochodem, klient pokrywa koszt transportu publicznego w obie strony.

29. Wszystkie osoby uczestniczące w sesji zdjęciowej zobowiązują się do przyjścia w stanie umożliwiającym wykonanie usługi. Nie obsługuję klientów pod wpływem alkoholu i innych używek, agresywnych i zachowujących się w sposób nieprzewidywalny. Jeżeli poczuję się w jakikolwiek sposób zagrożona, przerywam sesję i traktuję to jako niedotrzymanie warunków umowy ze strony klienta. Z uwagi na specyfikę pracy podczas imprez i ślubów pierwsza taka sytuacja jest zgłaszana do osoby zamawiającej usługę. Jeżeli dalej nie czuję się komfortowo w miejscu wykonywania sesji, kończę współpracę. Podczas sesji najważniejsze jest, aby wszyscy uczestnicy wrócili zdrowi i zadowoleni, więc dbanie o bezpieczeństwo zawsze jest priorytetem.

30. Możliwe jest przyprowadzenie osoby towarzyszącej, jeżeli miałoby to sprawić, że pozujący poczuje się pewnie i swobodnie. Jeżeli jednak osoba ta przeszkadza w mojej pracy, zostanie wyproszona do poczekalni. W przypadku sesji dziecięcych i noworodkowych ta sama zasada tyczy się rodziców. Jeżeli jeden z opiekunów utrudnia pracę i w danym momencie nie pozuje, poproszony zostanie o wyjście do poczekalni, a na sesji pozostaje jeden rodzic z dzieckiem.

31. W zakresie sesji, jakie wykonuję, znajdują się sesje sensualne, nagość zakryta i akt. Wszystko jednak z zachowaniem estetyki i koncepcji sztuki. Nie wykonuję zdjęć podczas pełnego stosunku, koncentrujących się na obszarach intymnych i zakrawających na pornografię. Jestem kobietą i jeżeli jakiekolwiek zachowanie ze strony klienta wzbudzi mój niepokój i będę obawiała się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo, kończę sesję i uznaję umowę za zerwaną z winy klienta.

32. Jako profesjonalista posiadam wachlarz umiejętności odnośnie pozowania. Wiem, co wychodzi na zdjęciach dobrze, a co nigdy nie będzie się prezentować poprawnie. Obsługuję osoby mniej lub bardziej doświadczone i jestem w stanie podpowiedzieć i naprowadzić klienta w taki sposób, aby efekt końcowy zadowalał obie strony. Wymagam jednak pewnego stopnia otwartości i uległości ze strony klienta. Jeżeli druga strona nie chce współpracować, nie jestem w stanie wykonać usługi z zachowaniem wysokiego poziomu. W przypadku klienta nieśmiałego staram się zaprezentować na próbnych ujęciach, że jednak nie warto się krępować i wystarczy mi zaufać. Jeżeli mimo wszystko klient nie wyraża chęci współpracy, przerywam sesję, uznając niedotrzymanie warunków umowy przez klienta.

33. W przypadku sesji lifestyle wykonywanej w domu klienta pomieszczenia muszą nadawać się do wykonywania zdjęć. Fizyczne ograniczenia sprzętu mogą uniemożliwić wykonanie zdjęć, z których obie strony będą zadowolone. Ciemne, ciasne i niskie pokoje wykluczają taką możliwość. Obiektyw aparatu widzi świat zupełnie inaczej niż ludzkie oko. Podczas ustalania szczegółów sesji poproszę o kilka zdjęć lokalu i określę czy jest możliwość wykonania tam sesji. Dodatkowo klient zobowiązuje się do przygotowania miejsca przed moim przybyciem. Powinno być wysprzątane i w miarę możliwości puste (żadnych pudełek, kartonów i worków). Jestem wyrozumiała jeśli chodzi o drobny nieporządek, szczególnie w przypadku dzieci i zebranie kilku zabawek jest akceptowalne, jednak gruntowne porządki powinny być wykonane wcześniej. Nie przyjmuję tłumaczenia, że zrobimy zdjęcia w drugą stronę. Nie czuję się komfortowo w takich warunkach i mam ograniczone miejsce na sprawne poruszanie. Podczas sesji staram się wykonywać ujęcia z różnych stron, tak aby każde gotowe zdjęcie różniło się od siebie, więc muszę mieć taką możliwość.

34. Cena sesji jest ustalana w momencie rezerwacji terminu i pozostaje niezmienna. Zdarza się, że tworzę różnego rodzaju promocje, trwające określony czas. Nie przepisuję jednak sesji umówionych poza okresem ich obowiązywania. Z mojej strony gwarantuję, że nie podwyższę ceny umówionej już sesji, nawet w przypadku zmiany cennika.

35. Klient zobowiązuje się do opłacenia całej kwoty najpóźniej w dniu wykonania usługi w formie gotówki, lub przelewu, który w danym dniu zostanie zaksięgowany na moim koncie. W wypadku wykonywania sesji w dni wolne od pracy przelew powinien dotrzeć najpóźniej w poprzedzający go dzień roboczy. Koszta wszelkich dodatkowych usług jak fotoakcesoria, dodatkowe ujęcia i odbitki opłacane są w momencie podjęcia decyzji przez klienta. Dopiero po otrzymaniu zapłaty zaczynam realizować takie zamówienie. W przypadku nieprzestrzegania warunków regulaminu, co skutkuje zerwaniem umowy z winy klienta koszt sesji, która została już wykonana nie podlega zwrotowi.

36. Istnieje możliwość wykupienia imiennego vouchera upominkowego dla innej osoby. Pokrywa on konkretny pakiet, ustalany przed jego zakupem. Całkowity koszt sesji jest opłacany w momencie jego wystawienia. Istnieje możliwość późniejszego rozszerzenia usługi, jednak nie pomniejszam pakietów. Voucher opatrzony jest datą ważności i sesja musi zostać wykonana do tego czasu. W przypadku braku kontaktu ze strony adresata zakupiony pakiet przepada.

37. W ofercie posiadam pakiety sesji łączonych. Druga część sesji musi odbyć się nie później niż 3 miesiące od pierwszej daty. Dotyczy to sesji ciążowa plus noworodkowa, oddzielnego pleneru ślubnego i innych sesji dwuetapowych. Klient opłaca całą kwotę do dnia wykonania pierwszej sesji zgodnie z punktem 35. Jeżeli są to sesje wyjazdowe klient pokrywa każdorazowo koszty transportu, lub w przypadku następujących po sobie dni zobowiązuje się do zapewnienia noclegu.

Śluby i reportaże.

38. Podczas wykonywania sesji reportażowych jak wesela i imprezy potrzebuję mieć ułatwiony dostęp do całego obszaru wydarzenia. Chcąc uchwycić najważniejsze ujęcia, muszę mieć możliwość swobodnego poruszania wokół. Właściwości optyczne różnych obiektywów wymagają ode mnie robienia zdjęcia z odległości i pod odpowiednim kątem. Często w ciemniejszych pomieszczeniach używam stacjonarnych lamp błyskowych rozstawionych w odpowiednich miejscach, zabronione jest ich przestawianie bez uprzedniej konsultacji ze mną.

39. Jakikolwiek inny reporter, czy to z aparatem, czy z kamerą musi zostać mi zgłoszony podczas ustalania szczegółów sesji. Nie walczę o dobre miejsce do zrobienia zdjęć, a przy kilku osobach chcących uchwycić jakieś ważne ujęcie robi się to utrudnione. Ta sama zasada dotyczy członków imprezy z aparatami lub telefonami. Każda osoba utrudniająca mi pracę zostanie najpierw upomniana, a następnie zgłoszona do organizatora. Jeżeli sytuacja będzie dalej nierozwiązana, nie ponoszę odpowiedzialność za brak ważnych ujęć w reportażu.

40. Podczas dłuższych zleceń, wymagam wydzielonego miejsca, w którym mogę na chwilę usiąść w przerwach wydarzenia i bezpiecznie zostawić nieużywany w danym momencie sprzęt. Muszę również mieć tam zapewnione przynajmniej jedno gniazdo elektryczne, umożliwiające naładowanie baterii. Wolę unikać rozciągania przedłużaczy przez salę, grozi to wypadkiem i uszkodzeniami.

41. Godziny mojej pracy są z góry ustalone. Z reguły, jeżeli nie zostało ustalone inaczej, wszelkie zlecenia reportażowe kończę nie później niż o godzinie 1 w nocy. Istnieje możliwość przedłużenia tego czasu, za dodatkową opłatą. Okoliczność taka, musi być zgłoszona podczas ustalania szczegółów sesji. Czy rzeczywiście sensowne jest przedłużanie tego czasu decyduję z organizatorem około północy. Szkoda mojego czasu i waszych pieniędzy, żebym siedziała bezcelowo kolejne godziny, jeżeli widzę, że nie powstaną z tego żadne sensowne ujęcia.

Regulaminu obowiązuje od dnia 20.08.2021r.